Een ogenblik geduld a.u.b.

Disclaimer

De website Velsen in Cijfers wordt u aangeboden door de gemeente Velsen. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en actueel gehouden. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze site wordt besteed, is het mogelijk dat informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Aan de gegevens op deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De gemeente Velsen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de site en de erop voorkomende informatie.

De website van de gemeente Velsen kunt u anoniem bezoeken. Gegevens over u of uw computer worden niet opgeslagen, noch door de gemeente Velsen, noch door de provider op wiens server de site is opgeslagen.

Derden oefenen geen invloed uit op de informatieverstrekking, vormgeving of andere aspecten van deze site. Het intellectueel eigendom ervan ligt bij de gemeente Velsen.